Stuk van het Jaar 2016

Onderdeel van: Vorige verkiezingen

In 2016 werd de Tilburgse Muurkrant verkozen tot Stuk van het Jaar. Van 1978 tot 1995 verschenen met grote regelmaat zeefdrukaffiches met pakkende koppen op de Tilburgse muren. Ze werden geplakt op in het oog springende plaatsen als fabriekspoorten, bushaltes, in drukke winkelstraten. Regionaal Archief Tilburg bezit een grote verzameling muurkranten die een boeiend beeld geven van de actiecultuur in de stad.

Geen censuur op de muur

De Tilburgse muurkrant was een exponent van een ontwikkeling die in de jaren ’60 begon. De oude politieke en kerkelijke structuren en opvattingen voldeden niet meer. In Tilburg stond de samenleving misschien wel extra op haar grondvesten te trillen: de snelle ontkerkelijking kwam in het altijd zo roomse Tilburg hard aan. Daarnaast liep de textielindustrie ten einde met werkeloosheid en armoede als gevolg. Burgemeester Becht liet grote delen van de stad slopen, zonder inspraak van de bevolking. Het broeide in de stad. De Tilburger was op zoek naar nieuwe wegen om zich te uiten en te manifesteren. De Tilburgse muurkrant heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Muurkant en actiecultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Prachtige archiefstukken die in woord en beeld laten zien wat in de leefde.

Verzetskrant De Luistervink

De tweede prijs ging naar Verzetskrant De Luistervink van Stadsarchief Vlaardingen, met een splinternieuw archiefstuk uit mei 2016. Samen met 700 basisschoolleerlingen bezochten drie meisjes Ayca, Boutaina en Sahra uit groep 7 van basisschool De Klinker het Stadsarchief Vlaardingen tijdens een project over de Tweede Wereldoorlog. In de depots speurden ze naar de processtukken van de gearresteerde en ter dood veroordeelde verzetsstrijders. De vondst en de beleving ervan, die diepe indruk maakten, werden vastgelegd in de verzetskrant, een nieuw archiefstuk dat tot in lengte van jaren bewaard zal worden.

Van Nelle affiche

Stadsarchief Rotterdam sleepte de derde prijs in de wacht. Hun topstuk was het afficheontwerp uit 1938 voor Van Nelle’s Cirkel Koffie. De Van Nellefabriek (sinds 2014 werelderfgoed) en het Van Nelle-archief vertellen samen het verhaal van een bijzondere bedrijfsgeschiedenis: wereldgeschiedenis in een wereldhavenstad. De vormgeving van de uit de jaren twintig stammende fabriek (licht, lucht en ruimte) is beeldbepalend in de wereld van de architectuur. Daarnaast werd de vormgeving van de in- en externe uitingen van het bedrijf beeldbepalend in de wereld van de reclame, met name dankzij de vormgeving van Jac. Jongert.